Mini sústruhy na kov a obrábacie stroje

Mini sústruhy patrí medzi základ všetkých obrábacích strojov. Mini sústruhy sú malé, ľahké a prenosné. Zmestia sa na každý pracovný stôl. Stroj má pokojný chod a veľkú presnosť.